Kalendarium

 

13 kwietnia (poniedziałek) - Msza wspólnotowa i agapa

(odpowiedzialny 1 stopień)

 

17 kwietnia (piątek)godz. 18,45 -  KAPITUŁA

spotkanie w sali multimedialnej po mszy o 18,00

 

24-25  kwietnia (piątek- sobota) - SZKOŁA ANIMATORA

 

22 maja (piątek)  - godz. 18,45 - KAPITUŁA

23 maja (sobota)  - WYBORY DO RADY WSPÓLNOTY

 

Rekolekcje wspólnotowe

12 - 19 lipca 2015 - Kodeń

 

1-4 października 2015 r. -Warszawa
Europejska Konferencja Odnowy w Duchu Świętym

Zapisy w najniższej cenie do 28 lutego 2015 r. - szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (ICCRS_Konferencja_2015_ulotka.pdf)ICCRS_Konferencja_2015_ulotka.pdf[ ]1633 kB

Papież i Odnowa - 01.06.2014

 

Papież Franciszek spotyka się z 52 tysiącami członków Odnowy w Duchu Świętym, z 55 krajów.

Rzym staje się Wieczernikiem naszych czasów.

 

„ (…) otrzymaliście wielki DAR od Pana: Wy narodziliście się z woli Ducha Świętego jako strumień łaski

w Kościele i dla Kościoła. To jest Wasza definicja: STRUMIEŃ ŁASKI!

Jaki jest pierwszy dar Ducha Świętego?

Dar Jego samego, który jest Miłością i sprawia, że ZAKOCHUJESZ SIĘ W JEZUSIE. I ta miłość ZMIENIA ŻYCIE, dlatego mówi się: narodzić się na nowo do życia w Duchu (...)”

 

„(...) nikt w Odnowie nie może myśleć, że jest ważniejszy lub większy od drugiego. PROSZĘ...

Bo gdy ktoś z Was uważa się za ważniejszego (...) za większego od drugiego, zaczyna się ZARAZA!

Nikt nie może powiedzieć: ja jestem szefem.

Wy, jak cały Kościół, macie jednego tylko szefa, jednego tylko Pana – PANA JEZUSA.

Powtórzcie ze mną: kto jest szefem Odnowy? (PAN JEZUS!)

Kto jest szefem Odnowy? (PAN JEZUS!)”

 

„(...) Wy otrzymaliście Ducha Świętego, który pozwolił Wam odkryć miłość Boga do wszystkich Jego synów

i MIŁOŚĆ DO SŁOWA. W pierwszych czasach mówiło się, że Wy – charyzmatycy – nosiliście zawsze

z Wami Pismo Święte, Nowy Testament. Robicie to jeszcze dzisiaj? (TAAAK!)

Wcale nie jestem tego taki pewien! Wróćcie do tego! Wróćcie do tej pierwszej Miłości!

NOŚCIE ZAWSZE W KIESZENI, W TOREBCE SŁOWO BOŻE.

I CZYTAJCIE JAKIŚ URYWEK.

 

„ (…) Fundamentem Odnowy jest ADOROWAĆ BOGA. (…)

Adorujcie Pana Boga – to jest podstawa!”

 

„(…) uważajcie, aby nie utracić wolności (…) niebezpieczeństwem dla Odnowy (…) jest nadmiar organizacji (…) jest stać się kontrolerami łaski Bożej (…) Wy jesteście dystrybutorami łaski Bożej, nie kontrolerami (…)

NIE BĄDŹCIE CELNIKAMI Ducha Świętego! (…)

NIE ZAMYKAJCIE W KLATCE Ducha Świętego!”

 

E f f a t h a


Załączniki:
Pobierz plik (Papież i Odnowa do druku.doc)Papież i Odnowa do druku.doc[ ]60 kB

Przymierze

fragment Reguły Wspólnoty Effatha dotyczący Przymierza, do którego została zaproszona

- 10 różańca odmawiana na poniedziałkowych spotkaniach jest jednym z elementów wypełniania tego Przymierza - modlitwa za Kościół

Załączniki:
Pobierz plik (reguła-przymierze.pdf)reguła-przymierze.pdf[ ]141 kB

.


 

SKRZYNKA WZAJEMNEJ POMOCY

 

      

      w zakładce: Diakonia Miłosierdzia     

 


 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy katolicką wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się w Parafii Wieczerzy Pańskiej przy al. Warszawskiej 31. W latach 1981 - 2009 spotykaliśmy się na modlitwie w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (dawnej chrzcielnej) w każdy czwartek o godzinie 19:00 . Od 5 października 2009 spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00. Rozpoczynamy spotkanie Mszą Świętą w tej samej kaplicy. Spotkania są otwarte, podobnie jak sama wspólnota. (Effatha - otwórz się) Można do nas przyjść, pomodlić się z nami bez zobowiązań. Nie trzeba się zapisywać ani wypisywać

 

Wspólnota realizuje różne rodzaje ewangelizacji, w zależności od potrzeb. Prowadzimy przygotowania do bierzmowania ludzi dorosłych przy Archikatedrze Lubelskiej, przygotowania do bierzmowania gimnazjalistów w parafii oraz rekolekcje ewangelizacyjne dla ludzi robiących pierwsze kroki w wierze (jak kursy Filip czy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym). Znajdziesz wśród nas ludzi w każdym wieku, studentów i tych, którzy ich uczą, sportowców, właścicieli firm i bezrobotnych, matki, ojców i ich dzieci. Formacja we wspólnocie odbywa się na spotkaniach poniedziałkowych oraz podczas spotkań w małych grupach (grupach domowych). Stałą intencją naszych spotkań jest troska o Kościół Boży.

CZYM JEST ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM?

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jest ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele.

 

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie podobnie jak w Kościele pierwotnym są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym, podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

 

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.