Spotkanie 25.04.2016

Jezus zaprasza wszystkich aby do Niego przyszli, otworzyli Mu drzwi do serca. Nie potepia nas, nie zostawia nas samych, "Daję ci Siebie".

Gdy wywyższycie SYNA - oddacie Mu hołd, ON OBMYWA NASZE SERCA SWOJĄ KRWIĄ, uświęca nas.

Ap. 7,12-14

«Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».
13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
«Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli?»
14 I powiedziałem do niego:
«Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie:
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili6.