Formacja 30-12-2019

 
Formujemy się Słowem z Dnia (https://niezbednik.niedziela.pl/)
 
Niech codzienna modlitwa Psalmem z czytania na dany dzień będzie dziękczynieniem, wdzięcznością Bogu za Jego obecność w naszym życiu, za Jego Miłosierdzie i wszelkie łaski jakimi obdarzył nas i naszych bliskich w 2019r.
 
1) W jakich sytuacjach w tym roku objawiła się Miłość i Moc Boga względem mnie, mojej rodziny?
2) W jakich wydarzeniach tego roku dostrzegam prowadzenie Ducha Świętego i opiekę Maryi?
 
Błogosławionego, prawdziwie Bożego roku!! :) +++

Formacja 23-12-2019

"Chwala Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobaniu" Łk 2,14
 
Niech nadchodzące Boże Narodzenie będzie czasem naszego otwarcia na Miłość, abyśmy w pędzie codzienności potrafili się zatrzymać, odnaleźć pokój w sercach, i tym pokojem oraz Miłością dzielili się z innymi.
Niech Dzieciątko Jezus wskazuje nam drogę i kieruje nas tam, gdzie najbardziej potrzeba naszego dobra.
 
Błogosławionych Świąt!! :D +

Formacja 16-12-2019

 

"Radujmy się: Pan jest blisko"

 

W naszych parafiach odbywają się rekolekcje adwentowe. Z radością otwierajmy się na dobro, umacniając się Słowem z dnia (https://niezbednik.niedziela.pl/).

 

Zasiewajmy Pokój w naszych domach, rodzinach.

 

W najbliższym tygodniu w codziennej modlitwie polecajmy Bogu wszystkich spowiedników i osoby przystępujace do sakramentu pojednania, tych, co dawno się nie spowiadali (może ktoś bliski??), prosząc dla nich o ochronę i Miłosierdzie. +