Rada wspólnoty

Rada Wspólnoty jest wybierana przez członków Kapituły na drodze rozeznania. Podczas modlitwy słuchania Kapituła pyta, kogo Bóg namaszcza do ponoszenia odpowiedzialności za wspólnotę przez najbliższy rok oraz jaki kształt ma mieć Rada (ile osób ma ją tworzyć).

Do Rady Wspólnoty wybrana może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- Trwa w intymnej relacji przyjaźni z Panem (J 12,12-15), która wyraża się codzienną, osobistą modlitwą serca, w tym modlitwą słuchania.
- Posiada znajomość reguł rozeznawania.
- Poddaje swoje patrzenie obiektywizacji przez rozmowy ze stałym kierownikiem lub doradcą duchowym.
- Posiada pewien staż, doświadczenie życia wspólnotowego.
- Daje dobre świadectwo życia chrześcijańskiego i posługi.
- Wyraża zgodę na wybór do Rady Wspólnoty.

Rola Rady Wspólnoty:

  • Rozeznaje i podejmuje decyzje o działaniach wspólnoty.
  • Reprezentuje wspólnotę w Koordynacji Diecezjalnej.
  • Rozporządza dobrami wspólnoty.
  • Rozeznaje bieżącą formację.
  • Przewodniczy spotkaniom Kapituły.
  • Zatwierdza odpowiedzialnych za diakonie.
  • Decyduje o powierzeniu funkcji animatora.

Dnia 10 czerwca 2019 roku Kapituła Effathy powołała nową Radę Wspólnoty oraz lidera:

Pasterz Wspólnoty: ks. Sebastian Rolka SAC

Lider:  Joanna Żelazowska

Z-ca lidera:  Ewa Zięba

Rada:  Magdalena i Dariusz Dziurkowscy
           Maria Prażmo