Reguła

Reguła naszej Wspólnoty została zmieniona w maju 2014 roku. Na spotkaniu Kapituły w dniu 16.03.2016 r. jednogłośnie zatwierdzono zmianę dotyczącą wprowadzenia zapisu o zakresie obowiązków odpowiedzialnego za stopień formacji.

Zachecamy do zapoznania się z REGUŁĄ NASZEJ WSPÓLNOTY.

Odpowiedzialny za stopień formacji: