Modlitwa na czas SUW :)

KORONKA WYRZECZENIA SIĘ ZŁA I NAPEŁNIENIA DUCHEM ŚWIĘTYM
słowami św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, Małej Arabki
 
(do odmawiania na różańcu)
 
Na początku:
 
Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
 
Jeden raz:
 
Duchu Święty, natchnij mnie.
 
Miłości Boża, pochłoń mnie.
 
Na prawdziwą drogę zaprowadź mnie.
 
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie,
 
z Jezusem błogosław mnie.
 
Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia,
 
od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.
 
Dziesięć razy:
 
Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha.
 
Na zakończenie trzy razy:
 
Źródło pokoju i światła, przyjdź mnie oświecić, przyjdź mnie nakarmić, przyjdź mnie wzbogacić, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty, powierzam się Tobie!
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…