W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

Spotkanie 12.10.2015

 

J 8,12

12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». 

 

Przeniosę Cię

Obraz: owieczka na ramionach pasterza. Słowo: większa jest radość z grzesznika, który się nawraca

Pan patrzy z miłością

Niosę Cię na swoich rękach. Zachęta by zostawić problemy.

 

Ps 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, 
mój Boże, któremu ufam». 
Bo On sam cię wyzwoli 
z sideł myśliwego 
i od zgubnego słowa
Okryje cię swymi piórami 
i schronisz się pod Jego skrzydła: 
Jego wierność to puklerz i tarcza. 
W nocy nie ulękniesz się strachu 
ani za dnia - lecącej strzały, 
ani zarazy, co idzie w mroku, 
ni moru, co niszczy w południe
Choć tysiąc padnie u twego boku, 
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: 
ciebie to nie spotka. 
Ty ujrzysz na własne oczy: 
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, 
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 
10 Niedola nie przystąpi do ciebie, 
a cios nie spotka twojego namiotu, 
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
12 Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy o kamień. 
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; 
osłonię go, bo uznał moje imię. 
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę. 
16 Nasycę go długim życiem 
i ukażę mu moje zbawienie. 

Poznanie, że jest sporo osób, które borykają się z trudem, może potrzebują sakramentu pokuty. 

 

2 Kor 13,3-5

"Szukacie przecież dowodu na to, że przemawia przeze mnie Chrystus, 
a On nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny pośród was.
 On został ukrzyżowany z powodu słabości, ale żyje dzięki mocy Boga. 
Także i my jesteśmy słabi w Nim, ale będziemy żyć razem z Nim, dzięki mocy Boga, 
która ujawnia się wobec was. 
Wypróbujcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Rozeznajcie samych siebie. 

 

Spotkanie 17.08.2015

 

Obraz czarnego serca i zachęta do otwarcia się na łaski Pana. Wystarczy się otworzyć na przebaczenie, uczucia zmienią się później.

 

Obraz i potem potwierdzenie w słowie, że Pan Bóg przychodzi i obdarza nas swoimi łaskami. Deszcz łask. Mamy się na nie otworzyć i po prostu przyjąć. 

 

Spotkanie 03.08.2015

Iz, 49, 15-19

15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. 17 Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie. 18 Podnieś oczy wokoło i popatrz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Na moje życie! - wyrocznia Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby w klejnoty i jak oblubienica opaszesz się nimi.

Ef 4, 17; 20-24

17To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,

20Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.

21Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,

22że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,

23odnawiać się duchem w waszym myśleniu

24i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.