W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

Spotkanie 25.05.2015

Obraz Maryi i łez, to my
 
Magnificat do modlitwy:
Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą 
odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje]
dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, 
a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. 
 
Obraz Jezusa biorącego w dłonie łzę i całującego ją
 
Obraz owieczek pod czujnym okiem Jezusa
Owieczki miały obrączki na znak zaślubin.
 
Słowo na rozejście:
Nie zostawiaj Mnie samego
Zanurzaj się w Moim Słowie
Patrz w górę. Masz wszystko

Spotkanie 27.04.2015

 

Słowo:

 

Przyszedłem, aby ogień rzucić na ziemię.

Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

Dzieci Moje...

Archanioł Gabriel: Raduj się, wesel się Ziemio, bo wielkie rzeczy uczynił ci Pan.

Spotkanie 20.04.2015

 

 

J 21,5-12

 

A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.
    A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?» bo wiedzieli, że to jest Pan.

 

Zachęta by ufać, że jeśli o coś prosimy to Pan to da, ufać Mu, bo jest wielki, słuchać Go, być posłusznym. Ufać.

 

Słowa:

 

Tak, Jestem pośród was.

Tak, słucham.

Tak, działam.

 

Obraz (przez całe spotkanie):

Wulkan z wydobywającą się rozżarzoną lawą + słowo: Ufaj.