Każda osoba będąca w Przymierzu:

• należy do grupy dzielenia, pogłębiając swoją osobistą więź z Panem Bogiem poprzez formację i modlitwę
• uczestniczy we wspólnotowej Mszy Świętej
• uczestniczy w spotkaniach formacyjnych
• w miarę możliwości formuje się pod opieką przewodnika duchowego
• angażuje się w dzieła Wspólnoty
• uczestniczy w miarę możliwości w rekolekcjach wakacyjnych ze Wspólnotą
• ma prawo posługiwać w diakoniach otwartych, a w pozostałych na zaproszenie
• może zostać: Animatorem, osobą odpowiedzialną za diakonię, członkiem Rady Wspólnoty, Liderem
• może reprezentować Wspólnotę na zewnątrz w ramach pełnionej funkcji, za zgodą Lidera/Pasterza

Każda osoba będąca członkiem Wspólnoty, która nie przystąpiła do Przymierza:

• należy do grupy dzielenia
• uczestniczy we wspólnotowej Mszy Świętej
• uczestniczy w spotkaniach formacyjnych
• angażuje się w miarę możliwości w dzieła Wspólnoty
• uczestniczy w miarę możliwości w rekolekcjach wakacyjnych ze Wspólnotą
• za zgodą Lidera ma prawo posługiwać w diakoniach otwartych

Członkiem wspólnoty przestaje być osoba, która nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach formacyjnych lub w grupie dzielenia, bez uprzedniego zgłoszenia tego Animatorowi lub Liderowi.

W spotkaniach otwartych: Eucharystii, kursach, spotkaniach modlitewnych mogą brać udział osoby nie będące członkami Wspólnoty. W pozostałych wydarzeniach tylko wtedy, gdy zostaną zaproszone przez Lidera i/lub Pasterza Wspólnoty. Osoby takie nie są członkami Wspólnoty i nie mogą jej reprezentować, ani w jej imieniu się wypowiadać. Wspólnota nie ponosi za nich żadnej odpowiedzialności.