Diakonia skupia tych członków Wspólnoty, którzy posługują tym samym charyzmatem.

Odpowiedzialny za diakonię może zaproponować członkom diakonii formację specjalną, właściwą dla specyfiki danej diakonii.

W ramach Wspólnoty działają następujące diakonie:

1) diakonie otwarte:

• Agape
• Ewangelizacyjna
• Modlitwy Orędowniczej
• Techniczna
• Uwielbienia
• Muzyczna
• Miłosierdzia

2) diakonie na zaproszenie:

• Modlitwy Wstawienniczej
• Nauczania
• Rozeznająco-Prorocka