Centrum osobistej i wspólnotowej formacji jest Eucharystia.

Formacja na dany rok jest rozeznawana przez wybraną Radę Wspólnoty.