Wakacyjne rekolekcje wspólnotowe służą przede wszystkim budowaniu Wspólnoty: wzajemnemu poznawaniu się i rozwijaniu dobrych relacji. Są czasem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Mogą też mieć charakter formacyjny. Konkretny ich kształt wyłania się podczas modlitwy rozeznającej Rady Wspólnoty.