• Posługa na wyznaczonych Mszach Świętych w Parafii i niektórych nabożeństwach
• Szczególnym rodzajem służby „Effathy” jest prowadzona modlitwa uwielbienia, orędownicza i wstawiennicza
• Wspólnota angażuje się w dzieła Miłosierdzia, które są wyrazem troski o osoby potrzebujące wsparcia i pocieszenia