1) Wspólnota współpracuje ze wspólnotami należącymi do Ruchu Odnowy w Duchu Świętym (Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej)
2) Wspólnota może także współpracować z innymi wspólnotami i ruchami.