Wstęp

Wspólnota Effatha jest duchowym przymierzem osób ochrzczonych, zaangażowanych
w Odnowę Charyzmatyczną Kościoła Rzymskokatolickiego.


Celem Wspólnoty jest pełnienie woli Boga poprzez:

  • Posłuszeństwo nauce Jezusa Chrystusa zawartej w Ewangelii i nauczaniu Kościoła
  • Oddanie się prowadzeniu Ducha Świętego

Wspólnota podlega Koordynacji Diecezjalnej i jest posłuszna decyzjom Biskupa miejsca.

Miejscem spotkań Wspólnoty jest kościół księży Pallotynów przy Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.

Spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
w poniedziałki o godz. 19:00.

I. Powstanie i nazwa Wspólnoty

II. Akt Oddania

 

Charyzmat i misja Wspólnoty

Charyzmat i wynikająca z niego misja Wspólnoty, bierze początek z nadanego jej imienia "effatha" ("otwórz się") i Słowa Bożego (Ap 3,7-13 i Mk 7,31-37).

I. Charyzmat Wspólnoty

II. Misja Wspólnoty

 

Struktura Wspólnoty

I. Przynależność do Wspólnoty

II. Struktura przynależności

III. Kompetencje

IV. Diakonie

 

Działalność Wspólnoty

Cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne są otwarte, może w nich uczestniczyć każda osoba bez żadnych zobowiązań. Spotkania poprzedzone są Mszą Świętą (godz.18.00) – do uczestniczenia w niej wszystkich zachęcamy.

Główną formą stawania przed Bogiem jest uwielbienie, zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II
z 2002 roku:

„Życzę z całego serca, by Odnowa w Duchu Świętym była w Kościele prawdziwym "centrum treningowym" modlitwy i ascezy, cnoty i świętości. W szczególny sposób nie przestańcie miłować i zachęcać innych do umiłowania uwielbienia, tej formy modlitwy, która w sposób najbardziej bezpośredni uznaje, że Bóg jest Bogiem i wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę dlatego, że jest, zanim jeszcze zacznie Go wielbić za to, co czyni. W naszych czasach spragnionych nadziei, służcie poznawaniu i umiłowaniu Ducha Świętego. W ten sposób pomożecie w ukształtowaniu się owej "kultury Pięćdziesiątnicy", która jest jedynie zdolna uczynić płodną cywilizację miłości i zgodnego współistnienia między narodami. Nie przestawajcie przyzywać niezmordowanie i z żarliwym naleganiem – Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź!”.

I. Formacja

II. Grupy dzielenia

III. Rekolekcje

IV. Posługi

V. Współpraca

Członkowie Wspólnoty podjęli się przestrzegania Reguły.

 

W dniu 9 marca 2021r. Reguła została przyjęta przez Kapitułę Wspólnoty na czas nieokreślony.

Pasterz: ks. Sebastian Kołodziejski SAC

Lider: Ewelina Wilkołek

Z-cy Lidera: Jadwiga i Jerzy Kret

Rada: Ewa Zięba, Marta Kazanowska

Pozostali członkowie Kapituły biorący udział w zmianie Reguły:

Danuta Buczek, Bogusława Dzido, Magdalena i Dariusz Dziurkowscy, Radosław Kozłowski,

Jolanta Malec-Kopacz, Justyna Wieleba, Joanna Zalewska.

Osoby spoza Kapituły z przydzielonym prawem głosu (prorocy): Dorota Kacperczyk, Maria Prażmo.