Rada Wspólnoty jest wybierana przez wszystkich członków wspólnoty, twających w Przymierzu.

Kadencja Rady trwa jeden rok.

Do Rady Wspólnoty wybrana może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- Trwa w intymnej relacji przyjaźni z Panem (J 12,12-15), która wyraża się codzienną, osobistą modlitwą serca, w tym modlitwą słuchania.
- Posiada znajomość reguł rozeznawania.
- Poddaje swoje patrzenie obiektywizacji przez rozmowy ze stałym kierownikiem lub doradcą duchowym.
- Posiada pewien staż, doświadczenie życia wspólnotowego.
- Daje dobre świadectwo życia chrześcijańskiego i posługi.
- Wyraża zgodę na wybór do Rady Wspólnoty.

Rola Rady Wspólnoty:

  • Rozeznaje i podejmuje decyzje o działaniach wspólnoty.
  • Reprezentuje wspólnotę w Koordynacji Diecezjalnej.
  • Rozporządza dobrami wspólnoty.
  • Rozeznaje bieżącą formację.
  • Przewodniczy spotkaniom Kapituły.
  • Zatwierdza odpowiedzialnych za diakonie.
  • Decyduje o powierzeniu funkcji animatora.

 

Dnia 14 czerwca 2020 roku Kapituła Effathy powołała nowych Liderów Wspólnoty:

Pasterz Wspólnoty: ks. Sebastian Kołodziejski SAC

Lider:  Ewelina Wilkołek

Z-ca lidera:  Jadwiga i Jerzy Kret

Dnia 22 czerwca 2020 roku członkowie Effathy wybrali nową Radę Wspólnoty:

1. Joanna Żelazowska
2. Ewa Zięba
3. Marta Kazanowska