W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

 

Obraz: wazon z obumarłymi, suchymi kwiatami, które są wyjmowane i wstawiane są nowe, żywe kwiaty.

 

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo (Łk 12, 32).

 

"Przytul się do Boga, jak do Ojca".

Pan Jest z nami,
Pan mówi: Otworzyłem dla ciebie moje serce

 

Kochany Bracie, Kochana Siostro
Pan przychodzi ze Słowem, że dzisiaj dzieją się te czasy ostateczne, dziś dzieją się te słowa z Dziejów Apostolskich. Przyjmij to proroctwo ku życiu , Duch Święty wylewa się na to zgromadzenie:
„W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy - sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze - na niebie,
i znaki na dole - na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu,
słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew,
zanim nadejdzie dzień Pański,
wielki i wspaniały.
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony” Dz 2, 17-21

 

Pan zapewnia, że Jest z nami. On otwiera dziś drzwi dla Ciebie- te drzwi to Tabernakulum.
Doświadczysz pokoju – do tego, co doświadczasz dziś na spotkaniu -wracaj przez najbliższy czas- gość z innej wspólnoty.

 

Nie bój się pragnąć więcej!, bo Mam dla ciebie więcej: Miłości, Wiary, Nadziei....
- Mówi Pan Nie bój się pragnąć więcej!

 

Obraz: strumieni wylewających się łask

 

To jest ten czas, kiedy wyleję na Swój Naród zdroje łask!... to jest TEN czas!.
Ja Jestem

 

Obraz-obdarowania nas cukierkami, każdy z nas obradowany

 

„Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” 1 Kor 3

Mt 4, 18-25

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.