Rada Wspólnoty jest wybierana przez wszystkich członków Wspólnoty.

Kadencja Rady trwa jeden rok.

Do Rady Wspólnoty wybrana może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- Trwa w intymnej relacji przyjaźni z Panem (J 12,12-15), która wyraża się codzienną, osobistą modlitwą serca, w tym modlitwą słuchania.
- Posiada znajomość reguł rozeznawania.
- Poddaje swoje patrzenie obiektywizacji przez rozmowy ze stałym kierownikiem lub doradcą duchowym.
- Posiada pewien staż, doświadczenie życia wspólnotowego.
- Daje dobre świadectwo życia chrześcijańskiego i posługi.
- Wyraża zgodę na wybór do Rady Wspólnoty.

Rola Rady Wspólnoty:

  • wspiera Pasterza, Lidera i z-cę Lidera w podejmowaniu decyzji dotyczących Wspólnoty
  • rozeznaje i podejmuje decyzje o działaniach Wspólnoty
  • rozeznaje stałą formację Wspólnoty
  • rozeznaje sprawy poszczególnych diakonii wspólnie z Odpowiedzialnymi za daną diakonię
  • zatwierdza Odpowiedzialnych za diakonie. Po rozeznaniu może z tej funkcji odwołać
  • decyduje o powierzeniu funkcji Animatora i jego zastępcy
  • posyła do posługi na zewnątrz Wspólnoty
  • powołuje do posługi Animatorów. Po rozeznaniu może z tej funkcji odwołać
  • może powołać Skarbnika Wspólnoty

 

Dnia 6 czerwca 2022 roku Kapituła Effathy powołała nowych Liderów Wspólnoty:

Pasterz Wspólnoty: ks. Sebastian Kołodziejski SAC

Lider:  Sylwia Niemiec

Dnia 13 czerwca 2022 roku członkowie Effathy wybrali nową Radę Wspólnoty:

1. Dorota Kacperczyk
2. Ewa Zięba
3. Magdalena Dziurkowska

Jesteśmy katolicką wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się w Parafii Wieczerzy Pańskiej przy al. Warszawskiej 31. W latach 1981 - 2009 spotykaliśmy się na modlitwie w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (dawnej chrzcielnej) w każdy czwartek o godzinie 19:00 . Od 5 października 2009 spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00. Rozpoczynamy spotkanie Mszą Świętą w tej samej kaplicy. Spotkania są otwarte, podobnie jak sama wspólnota. (Effatha - otwórz się) Można do nas przyjść, pomodlić się z nami bez zobowiązań. Nie trzeba się zapisywać ani wypisywać

 

Wspólnota realizuje różne rodzaje ewangelizacji, w zależności od potrzeb. Prowadzimy przygotowania do bierzmowania ludzi dorosłych przy Archikatedrze Lubelskiej, przygotowania do bierzmowania gimnazjalistów w parafii oraz rekolekcje ewangelizacyjne dla ludzi robiących pierwsze kroki w wierze (jak kursy Filip czy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym). Znajdziesz wśród nas ludzi w każdym wieku, studentów i tych, którzy ich uczą, sportowców, właścicieli firm i bezrobotnych, matki, ojców i ich dzieci. Formacja we wspólnocie odbywa się na spotkaniach poniedziałkowych oraz podczas spotkań w małych grupach (grupach domowych). Stałą intencją naszych spotkań jest troska o Kościół Boży.

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jest ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele.

 

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie podobnie jak w Kościele pierwotnym są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym, podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

 

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.