Załączniki:
Pobierz plik (Dzień 1.pdf)Dzień 1.pdf[ ]96 kB
Pobierz plik (Dzień 2.pdf)Dzień 2.pdf[ ]271 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Liturgia słowa .pdf)Liturgia Słowa[ ]53 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 3.pdf)Liturgia Słowa 3[ ]50 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 5.pdf)Liturgia Słowa 5[ ]55 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 6.pdf)Liturgia Słowa 6.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 7.pdf)Liturgia Słowa 7.pdf[ ]53 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 8.pdf)Liturgia Słowa 8.pdf[ ]57 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa.pdf)Liturgia Słowa 2[ ]50 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowaa.pdf)Liturgia Słowa 4[ ]99 kB
Pobierz plik (Pismo Święte.pdf)Małżeństwo[ ]57 kB
Pobierz plik (Ślub.pdf)Ślub[ ]56 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Formacja 1.pdf)Formacja 1.pdf[ ]199 kB
Pobierz plik (Formacja 2.pdf)Formacja 2.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (Formacja 3.pdf)Formacja 3.pdf[ ]126 kB
Pobierz plik (Formacja 4.pdf)Formacja 4.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (Formacja 5.pdf)Formacja 5.pdf[ ]83 kB

 

Adoracja:

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień 1.pdf)Dzień 1.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (Dzień 2.pdf)Dzień 2.pdf[ ]116 kB
Pobierz plik (Dzień 3.pdf)Dzień 3.pdf[ ]88 kB
Pobierz plik (Dzień 4.pdf)Dzień 4.pdf[ ]96 kB
Pobierz plik (Dzień 5.pdf)Dzień 5.pdf[ ]111 kB
Pobierz plik (Dzień 6.pdf)Dzień 6.pdf[ ]98 kB
 
W tym tygodniu obieramy sobie jednego kapłana na jeden dzień, aby Go omadlać. Możemy skorzystać z proponowanej modlitwy:
 

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twojego kapłana (N.N.) w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt mu nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanym Jego namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystym Jego wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystym Jego serce naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastał w miłości i wierności Tobie, chroń Go przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Amen

 

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Materiały-1.mp3)Materiały-1.mp3[ ]4433 kB
Pobierz plik (Materiały-2.pdf)Materiały-2.pdf[ ]62 kB
Pobierz plik (Materiały-3.pdf)Materiały-3.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (Materiały-4.pdf)Materiały-4.pdf[ ]82 kB
Pobierz plik (Materiały-5.pdf)Materiały-5.pdf[ ]122 kB
Pobierz plik (Materiały-6.pdf)Materiały-6.pdf[ ]138 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień czwarty.pdf)Dzień czwarty.pdf[ ]103 kB
Pobierz plik (Dzień drugi.pdf)Dzień drugi.pdf[ ]110 kB
Pobierz plik (Dzień piąty.pdf)Dzień piąty.pdf[ ]50 kB
Pobierz plik (Dzień pierwszy.pdf)Dzień pierwszy.pdf[ ]105 kB
Pobierz plik (Dzień szósty.pdf)Dzień szósty.pdf[ ]150 kB
Pobierz plik (Dzień trzeci.pdf)Dzień trzeci.pdf[ ]79 kB

 

Dzień pierwszy Trwajmy na wspólnej modlitwie:
Módlmy się za Kościół: duchowieństwo i świeckich. O jedność, świętość, wiarę i zrozumienie.

 
Dzień drugi Trwajmy na modlitwie jako wspólnota:
Módlmy się, aby każdy kto rozeznaje swoje życiowe powołanie umiał wsłóchiwać się w Boży głos i miał odwagę podjąć właściwe decyzję.
 
Dzień trzeci Trwajmy wspólnie na modlitwie:
Módlmy się za rodziny, aby panowały w nich pokój, zgoda, miłość i akceptacja.
Módlmy się za dziadków i babcie, aby zmarłym Pan dał chwałę nieba a żywym dawał potrzebne łaski.
 
 
Dzień czwarty Trwajmy wspólnie na modlitwie:
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Bogu znaleźli ratunek i siłę do dźwigania swojego krzyża.
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich oraz za wszystkie dusze w czyścu cierpiące, aby dostąpili zaszczytu przebywania w Królestwie Bożym.
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Obraz 1.pdf)Obraz 1.pdf[ ]150 kB
Pobierz plik (Obraz 2.pdf)Obraz 2.pdf[ ]256 kB
Pobierz plik (Obraz 3.pdf)Obraz 3.pdf[ ]131 kB
Pobierz plik (Obraz 4.pdf)Obraz 4.pdf[ ]224 kB
Pobierz plik (Obraz 5 (2).pdf)Obraz 5 (2).pdf[ ]401 kB
Pobierz plik (Obraz 6 (2).pdf)Obraz 6 (2).pdf[ ]173 kB
Pobierz plik (sigla do katechezy.pdf)sigla do katechezy.pdf[ ]143 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Obraz 1.pdf)Obraz 1.pdf[ ]444 kB
Pobierz plik (Obraz 2.pdf)Obraz 2.pdf[ ]405 kB
Pobierz plik (Obraz 4!.pdf)Obraz 4[ ]177 kB
Pobierz plik (Obraz 4.pdf)Obraz 3[ ]163 kB
Pobierz plik (Obraz 5.pdf)Obraz 5.pdf[ ]114 kB
Pobierz plik (Obraz 6.pdf)Obraz 6.pdf[ ]123 kB

Bóg, który leczy
 
1. W notatniku duchowym lub na kartce napisz: "Pragnę, aby Bóg uleczył:"
2. Proś na modlitwie, aby Bóg, który uzdrawia - napełnił Cię łaską Ducha Świętego.
 

Załączniki:
Pobierz plik (Rozważania 1.pdf)Rozważania 1.pdf[ ]98 kB
Pobierz plik (Rozważania 2.pdf)Rozważania 2.pdf[ ]93 kB
Pobierz plik (Rozważania 3.pdf)Rozważania 3.pdf[ ]95 kB
Pobierz plik (Rozważania 4.pdf)Rozważania 4.pdf[ ]83 kB
Pobierz plik (Rozważania 5.pdf)Rozważania 5.pdf[ ]106 kB
Pobierz plik (Rozważania 6.pdf)Rozważania 6.pdf[ ]112 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Eucharystia 1.pdf)Eucharystia 1.pdf[ ]778 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Liturgia Chrzcielna - materiały.pdf)Liturgia Chrzcielna - materiały.pdf[ ]352 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Chrzest.pdf)Chrzest Święty - Materiały[ ]832 kB