Akt osobistego oddania się Jezusowi

Panie Jezu Chryste,
oddaję i poświęcam Tobie moją osobę i całe moje życie,
aby odtąd czcić, wielbić i miłować Ciebie.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie
i czynić wszystko z miłości ku Tobie,
wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.
O Jezu! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
Ratuj mnie przed atakami złych mocy,
przed moją grzesznością i słabością,
bo w Twojej nieskończonej dobroci
pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
Jezu pełen miłości! Przygarnij mnie do siebie
i spraw bym poznał Ojca.
Niech Twoja miłość, hojny dar Ducha Świętego
tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie,
słuchał Twego głosu i wiernie naśladował Ciebie.
Oby moje imię zostało zapisane w Tobie.
Serce mojego Boga i Pana. Bardzo pragnę,
aby moim największym szczęściem i pełną radością
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł.

Amen.