Rada Wspólnoty jest wybierana przez wszystkich członków Wspólnoty.

Kadencja Rady trwa jeden rok.

Do Rady Wspólnoty wybrana może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- Trwa w intymnej relacji przyjaźni z Panem (J 12,12-15), która wyraża się codzienną, osobistą modlitwą serca, w tym modlitwą słuchania.
- Posiada znajomość reguł rozeznawania.
- Poddaje swoje patrzenie obiektywizacji przez rozmowy ze stałym kierownikiem lub doradcą duchowym.
- Posiada pewien staż, doświadczenie życia wspólnotowego.
- Daje dobre świadectwo życia chrześcijańskiego i posługi.
- Wyraża zgodę na wybór do Rady Wspólnoty.

Rola Rady Wspólnoty:

  • wspiera Pasterza, Lidera i z-cę Lidera w podejmowaniu decyzji dotyczących Wspólnoty
  • rozeznaje i podejmuje decyzje o działaniach Wspólnoty
  • rozeznaje stałą formację Wspólnoty
  • rozeznaje sprawy poszczególnych diakonii wspólnie z Odpowiedzialnymi za daną diakonię
  • zatwierdza Odpowiedzialnych za diakonie. Po rozeznaniu może z tej funkcji odwołać
  • decyduje o powierzeniu funkcji Animatora i jego zastępcy
  • posyła do posługi na zewnątrz Wspólnoty
  • powołuje do posługi Animatorów. Po rozeznaniu może z tej funkcji odwołać
  • może powołać Skarbnika Wspólnoty

 

Dnia 6 czerwca 2022 roku Kapituła Effathy powołała nowych Liderów Wspólnoty:

Pasterz Wspólnoty: ks. Sebastian Kołodziejski SAC

Lider:  Sylwia Niemiec

Dnia 13 czerwca 2022 roku członkowie Effathy wybrali nową Radę Wspólnoty:

1. Dorota Kacperczyk
2. Ewa Zięba
3. Magdalena Dziurkowska