Odpowiedzialny

Pasterz wspólnoty

Wybór kandydatów do diakonii:

Imienne zaproszenie skierowane do członków Wspólnoty od odpowiedzialnych za diakonię, rozeznane wspólnie z Radą Wspólnoty na podstawie formacji odbywanej we Wspólnocie

Rozeznanie i namaszczenie do posługi:

Odbywa się po potwierdzeniu daru proroctwa przez Pasterza Wspólnoty, członków diakonii oraz Radę

Posługa – na czym polega?

Służenie darem proroctwa w czasie spotkań modlitewnych, (przekazywanie Słowa wspólnocie – odpowiedzialnym za diakonię, Pasterzowi lub odpowiedzialnym za prowadzenie spotkań; rozeznawanie Słowa przekazywanego przez inne osoby)

Służenie darem w diakonii prowadzenia spotkań oraz w diakonii modlitwy wstawienniczej (po zaproszeniu przez odpowiedzialnych za tę diakonię)

Służenie darem proroctwa przed podjęciem ważnych decyzji Rady (modlitwa ze słuchaniem i rozeznanie Słowa Bożego skierowanego do Wspólnoty)

Posługa w diakonii wiąże się ściśle z codziennym trwaniem na modlitwie, troską o czystość wewnętrzną, wymaga systematycznego kontaktu ze stałym spowiednikiem/kierownikiem duchowym.