W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

Słowo: "Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo". Łk 12, 32.

Obraz Jezusa Milosiernego. Obraz ludzi - nas ze wspólnoty szukających odpowiedzi, też w świecie, obraz osoby w żółtym sweterku, która ma bezradne ręce w jakiejś sprawie.

Słowo:  "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". Wwszystko, czego potrzebujemy jest w Chrystusie!
Odczucie ogromnej miłości Jezusa do każdej osoby indywidualnie i przekonanie, że każdą osobę będącą na spotkaniu Jezus przedstawia, zanosi Ojcu.
''Niech Moja Miłość przemienia wasze serca''.
Obraz czegoś zapakowanego w błyszczacą folię, ktoś odrywa część tej foli i ukazuje się kawałek prawdziwego żywego serca - jakby oczyszczenie serca z tego co zewnętrzne, niby ładne, błyszczące ...
Psalm 131,
J 13, 6-10,
Obraz bukietu kwiatów wręczanego przez Jezusa każdemu z nas.

Słowo: "Ja śpię, lecz serce me czuwa. Ufaj Mi". Pnp 5, 2a.

CHWAŁA PANU!

 

 

Pan przychodzi z obrazem: Rogu, który miał nawoływać a zaczyna porastać trawą - tzn. jakby pozostawione powołanie, przez które ma się objawić na ziemi Królestwo Boże, i które zostało zastępowane ludzkim działaniem (por. Mt 13, 22 - zagłuszone przez sprawy doczesne) i Slowo: Iz 41, 1-16 aby zdać sobie sprawę, że Bóg namaszcza do konkretnych zadań, On wyposaża, podtrzymuje, aby poprzez wykonanie planu, z ktorym zostaliśmy stworzeni objawiła się chwała Boga i rozradowało nasze  serce! Że nie da się zastąpić Prawdy- zamiennikami.

Piosenka poniżej  nuciła się non stop (pokazująca co Duch Święty chce czynić w naszych sercach i czego nam potrzeba: aby wypelniały się zamysły Boże co do nas a nie nasze pomysly. Tekst piosenki:
1.Duchu Święty rozpalaj serce me x4
ef.Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie Panie
Bo Ty jesteś światłem co nigdy nie gaśnie!
2. Duchu Świety oświecaj serce me x4
3. Duchu Święty uwalniaj serce me x 4
4. Duchu Świety uzdrawiaj, umacniaj, ochraniaj, oczyszczaj.

I do wspolnoty takie słowa :
''Niech pokój zagości w waszych sercach.
Pragnę obdarować was moim pokojem.
Wszelkie zło rodzi się w sercu człowieka.
Pokój, pokój
Zanieście Mój pokój światu''
Łk. 2,19  Amen 

 

 

 

PS 40

1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
Złożyłem w Panu całą nadzieję;
On pochylił się nade mną
i wysłuchał mego wołania.
3  Wydobył mnie z dołu zagłady
i z kałuży błota,
a stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
4  I włożył w moje usta śpiew nowy,
pieśń dla naszego Boga.
Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga,
i położą swą ufność w Panu.
5  Szczęśliwy mąż, który złożył
swą nadzieję w Panu,
a nie idzie za pyszałkami
i za zwolennikami kłamstwa.
6  Wiele Ty uczyniłeś
swych cudów, Panie, Boże mój,
a w zamysłach Twoich wobec nas
nikt Ci nie dorówna.
I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć,
będzie ich więcej, niżby można zliczyć.
7  Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty,
lecz otwarłeś mi uszy;
całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś.
8  Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę;
w zwoju księgi o mnie napisano:
9  Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu».
10  Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu;
oto nie powściągałem warg moich – Ty wiesz, o Panie.
11  Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca.
Głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.
12  A Ty, o Panie, nie wstrzymuj
wobec mnie Twego miłosierdzia;
łaska Twa i wierność
niech mnie zawsze strzegą!
13  Osaczyły mnie bowiem nieszczęścia,
których nie ma liczby,
winy moje mnie przygniatają,
a gdybym mógł je widzieć,
byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie,
więc we mnie serce ustaje.
14  Panie, racz mnie wybawić;
Panie, pośpiesz mi na pomoc!
15  Niech się zawstydzą i razem okryją rumieńcem
ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać.
Niech się cofną zawstydzeni
ci, którzy z niedoli mojej się weselą.
16  Niech osłupieją hańbą okryci,
którzy [mi] mówią: «Ha, ha!»
17  Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają,
i niech zawsze mówią: «Pan jest wielki»
ci, którzy pragną Twego wybawienia.
18  Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawieniem;
Boże mój, nie zwlekaj!

 

OBRAZ

ciemny loch, piwnica, widoczne schodki ale niedokończone i wyciągnięta reka Jezusa, aby pomóc wyjść z tego miejsca

 

PS 131

1 Panie, moje serce nie jest wyniosłe
i oczy moje nie patrzą z góry.
Nie gonię za tym, co wielkie
albo co przerasta moje siły.
2  Przeciwnie: zaprowadziłem ład
i spokój w mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.
3  Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję
teraz i aż na wieki!