W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

Łk 6, 27b-28; 31-32a

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to [należy się] wam wdzięczność?

 

Ps 127, 1

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

 

J 14, 1

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
Obraz: bardzo mocna kotwica, której nikt nie zerwie

 

Ne 9, 17b-21

Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia,
jesteś łaskawy i miłosierny,
cierpliwy i wielkiej dobroci;
i nie opuściłeś ich.
Nawet gdy uczynili sobie
cielca odlanego z metalu
i powiedzieli: "To jest twój bóg,
który cię wyprowadził z Egiptu",
i gdy popełnili wielkie bluźnierstwa,
Ty w wielkim miłosierdziu twoim
nie opuściłeś ich na pustyni.
Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie,
aby ich prowadzić drogą;
słup ognia nie odstępował w nocy,
aby oświetlać im drogę, którą iść mieli.
I dałeś swego Ducha dobrego,
aby ich oświecał.
I manny Twej od ust im nie odjąłeś,
i dałeś im wodę, gdy byli spragnieni.
Przez czterdzieści lat zaopatrywałeś ich na pustyni,
tak że nie odczuwali braku.
Szaty ich się nie zniszczyły,
a nogi ich nie spuchły.
Obraz: wodospad

CHWAŁA PANU!!

 Mk 1, 9-11

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".

 

Iz 48, 10-11a

Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem
i wypróbowałem cię w piecu utrapienia.
Przez wzgląd na Mnie, na Mnie samego, tak postępuję.

 

Mt 28,20b

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata"