W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

 

Wylewam na was zdroje łask, przyjmijcie je.

 

Obraz: ogromne Słońce, którego promień roztapia bryłkę lodu i spod niej wypływa gorące źródło. 

Zrozumienie: są na spotkaniu osoby, które czują, że ich serca są "z lodu", nie potrafią otworzyć ust, nie umieją uwielbiać. Zaufaj Bogu, On sam je roztopi.

 

Ps 91:

O Bożej opiece

1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
3 Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa2.
4 Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
5 W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia - lecącej strzały,
6 ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe3.
7 Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
8 Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
10 Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach4.
12 Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać5.

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
16 Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Obraz: Jezus upadł pod krzyżem, zakrwawiony patrzy na każdego (na Ciebie) i mówi: "to dla Ciebie, przyjmij to"

J 19,1-12

 

Kocham Cię moje dziecko,...

 

Obraz: opakowanie prezentu, w środku paląca się świeca - symbol serca rozpalonego przez Boga, ale otoczonego jeszcze czymś ludzkim. 

Słowo: Pozwól się spalić

 

J 14,16-20

16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela5 da wam, aby z wami był na zawsze - 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

 

Ps 135

 

Ps 24

 

Pan przywraca mi życie, chce zniszczyć mój grzech, to, co we mnie słabe

 

Obraz: Kwiatek podobny do rumianku, z białymi płatkami, duży środek. Jezus odrywa płatki, czyli coś co jest na zewnątrz piękne dla kwiatka i jest przywiązany do tego. Konkretne oczyszczenie z przywiązań - zabiera to, czego nie chcemy, żeby zabrał, bo to czyni nas wartościowymi. A zostawia to, co dla Niego i dla innych jest najwartościowsze, ten środek, z którego pszczoły biorą nektar. 

 

Ap 21,5-7

«Oto czynię wszystko nowe». 

I mówi: 
«Napisz: 
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». 
I rzekł mi: 
«Stało się. 
Jam Alfa i Omega, 
Początek i Koniec. 
Ja pragnącemu 
dam darmo pić ze źródła wody życia. 
Zwycięzca to odziedziczy 
i będę Bogiem dla niego, 
a on dla mnie będzie synem. 

 

Pan chce byśmy byli solą i światłem

 

Mt 5,13-15

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 

 

I Ciebie też kocham, wyryłem Cię na obu dłoniach

 

Mk 4,4

A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. 

 

Zły chce na zabrać radość i Słowo. Trwajmy w uwielbieniu.