W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

Obraz: Jezus upadł pod krzyżem, zakrwawiony patrzy na każdego (na Ciebie) i mówi: "to dla Ciebie, przyjmij to"

J 19,1-12

 

Kocham Cię moje dziecko,...

 

Obraz: opakowanie prezentu, w środku paląca się świeca - symbol serca rozpalonego przez Boga, ale otoczonego jeszcze czymś ludzkim. 

Słowo: Pozwól się spalić

 

J 14,16-20

16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela5 da wam, aby z wami był na zawsze - 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

 

Ps 135

 

Ps 24

 

Pan przywraca mi życie, chce zniszczyć mój grzech, to, co we mnie słabe

 

Obraz: Kwiatek podobny do rumianku, z białymi płatkami, duży środek. Jezus odrywa płatki, czyli coś co jest na zewnątrz piękne dla kwiatka i jest przywiązany do tego. Konkretne oczyszczenie z przywiązań - zabiera to, czego nie chcemy, żeby zabrał, bo to czyni nas wartościowymi. A zostawia to, co dla Niego i dla innych jest najwartościowsze, ten środek, z którego pszczoły biorą nektar. 

 

Ap 21,5-7

«Oto czynię wszystko nowe». 

I mówi: 
«Napisz: 
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». 
I rzekł mi: 
«Stało się. 
Jam Alfa i Omega, 
Początek i Koniec. 
Ja pragnącemu 
dam darmo pić ze źródła wody życia. 
Zwycięzca to odziedziczy 
i będę Bogiem dla niego, 
a on dla mnie będzie synem. 

 

Pan chce byśmy byli solą i światłem

 

Mt 5,13-15

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 

 

I Ciebie też kocham, wyryłem Cię na obu dłoniach

 

Mk 4,4

A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. 

 

Zły chce na zabrać radość i Słowo. Trwajmy w uwielbieniu.

 

J 8,12

12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». 

 

Przeniosę Cię

Obraz: owieczka na ramionach pasterza. Słowo: większa jest radość z grzesznika, który się nawraca

Pan patrzy z miłością

Niosę Cię na swoich rękach. Zachęta by zostawić problemy.

 

Ps 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, 
mój Boże, któremu ufam». 
Bo On sam cię wyzwoli 
z sideł myśliwego 
i od zgubnego słowa
Okryje cię swymi piórami 
i schronisz się pod Jego skrzydła: 
Jego wierność to puklerz i tarcza. 
W nocy nie ulękniesz się strachu 
ani za dnia - lecącej strzały, 
ani zarazy, co idzie w mroku, 
ni moru, co niszczy w południe
Choć tysiąc padnie u twego boku, 
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: 
ciebie to nie spotka. 
Ty ujrzysz na własne oczy: 
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, 
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 
10 Niedola nie przystąpi do ciebie, 
a cios nie spotka twojego namiotu, 
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
12 Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy o kamień. 
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; 
osłonię go, bo uznał moje imię. 
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę. 
16 Nasycę go długim życiem 
i ukażę mu moje zbawienie. 

Poznanie, że jest sporo osób, które borykają się z trudem, może potrzebują sakramentu pokuty. 

 

2 Kor 13,3-5

"Szukacie przecież dowodu na to, że przemawia przeze mnie Chrystus, 
a On nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny pośród was.
 On został ukrzyżowany z powodu słabości, ale żyje dzięki mocy Boga. 
Także i my jesteśmy słabi w Nim, ale będziemy żyć razem z Nim, dzięki mocy Boga, 
która ujawnia się wobec was. 
Wypróbujcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Rozeznajcie samych siebie.