W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

J 18,36nn

36 Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». 37 Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie14. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 38 Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?»

 

Obraz Jezusa z otwartymi przebitymi dłońmi, zapraszający by do Niego przyjść, bo jest samotny. 

- wpuść Jezusa tam, gdzie jeszcze Go nie wpuszczasz, stawać w prawdzie, niech ucieszy się naszą obecnością.

 

Przychodzę z miłością, wylewam zdroje łask i J 4, 15:
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Pragnienie - przyjście do źródła - zaczerpnięcie wody żywej.

Ef 2, 11-14

 

11 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - 12 w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy5, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. 13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 
14 On bowiem jest naszym pokojem6
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, 
bo zburzył rozdzielający je mur6 - wrogość.