W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

 

"Pragnę Cię rozradować, otwórz swoje serce, ufaj Mi, nie patrz za siebie"

Przed spotkaniem obraz: Obraz słońca i słowa Jezusa o Ojcu - On jest Światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności"

 

Woń kwiatów i słowa: Jesteścię miłą wonią dla Mnie.

 

Ps 27,5-6: Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.

 

Flp 2,9-11 "Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca."