W tej zakładce będziemy zamieszczać Słowa, obrazy - otrzymane w czasie spotkań modlitewnych, aby można było do nich wrócić w czasie modlitwy osobistej.

 

 

 

 

J 15,7-9 "Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec Mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się Moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej!"

 

 

"Ja jestem z Tobą, moje Dziecko. Przyjmij Mnie jako swojego Zbawcę. Zaufaj Mi."

 

  

"Przygarniam do swojego serca każdego z was. Trwaj przy Mnie dziecko Moje."