Załączniki:
Pobierz plik (VN870485.MP3)Ignacjańska metoda medytacji[ ]62653 kB
Załączniki:
Pobierz plik (1 tydzień września.pdf)1 tydzień września[ ]77 kB
Załączniki:
Pobierz plik (5 tydzień.pdf.pdf)formacja 5 tydzień[formacja]77 kB
Załączniki:
Pobierz plik (3 tydzień sierpnia.pdf)3 tydzień sierpnia[Formacja wakacyjna 2022]457 kB

08.08 poniedziałek Mt 17, 22-27 Podatek na świątynię

Jezus Chrystus jest godzien czci i chwały. Przyjął pozycję sługi, choć miał wszelkie prawa Syna.

Czy przeżywamy swoje życie w pokorze, czy godzimy się na uniżenie?
A ja? Czy zgadzam się na to, by nie skorzystać z żadnego ze swoich praw, skoro tak zrobił mój Pan i Zbawiciel.

 

09.08 wtorek Mt 25, 1-13  Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie

Odważyć się na cierpliwe, wytrwałe czekanie – aż Pan przyjdzie. Nawet w środku nocy panny gotowe były rozświetlać mrok. Jestem wezwany do cierpliwego oczekiwania na Twoje nadejście Jezu.
 Co robię, by lampa mojej wiary nie zgasła?

 
10.08 środa J 12, 24-26  Jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec

Jestem jak ziarno rzucone w ziemię: obumieram. Moje umieranie zbliża mnie do Jezusa.
Czy gotowy jestem podjąć tą trudną drogę?

 

11.08 czwartek Mt 18, 21 – 19, 1 Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Moje zobowiązanie wobec Boga, mój dług wobec Stwórcy i Zbawiciela jest tak ogromny, że nie do spłacenia. Umorzenie tego długu dokonało się, gdy Jezus umarł za nas na krzyżu.
Czy ja potrafię wybaczyć krzywdę nawet siedemdziesiąty siódmy raz?

 

12.08 piątek Mt 19, 3-12 Nierozerwalność małżeństwa

Fakt, że możemy łączyć się w pary i obdarowywać miłością, jest w naszej naturze najpiękniejszy. Rozwody, wojna płci, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości i krzywdy wynikające z braku równego traktowania kobiet, kryzys męskości to skutek grzechu.
Czy swoją relację do innych osób przeżywam w duchu Bożej miłości?

 

13.08 sobota Mt 19, 13-15 Jezus błogosławi dzieci

Pięknie jest błogosławić dzieci, ale jeszcze piękniej otwierać serca dorosłych ludzi na relacje z żywym Bogiem.
Panie Jezu Chryste, to ja jestem dzieckiem, które pragnie przystąpić do Ciebie po błogosławieństwo.
Czy ja  błogosławię swoim bliskim? Czy  nakładam ręce na ich głowy i umacniam słowem?

`

14.08 niedziela Łk 12, 49-53 Wymagania służby Bożej

Rozłam, jest także po to, by na jaw wyszła prawda o ludzkich sercach. Po ujawnieniu się prawdy gotowi będziemy przyjąć pokój, który jest darem Ducha Świętego.
Czasem otwarty konflikt, bywa lepszy niż fałszywy pokój.
Czy ja wybieram święty spokój czy motywujący konflikt?

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (2-gi tydzień sierpnia.pdf)2-gi tydzień sierpnia.pdf[formacja/2 tydzień/ sierpień 2022]267 kB

 
Wybory Lidera - 06,06,2022 r.
 
REGUŁA WSPÓLNOTY EFFATHA
 
Kompetencje Lidera:
 
• reprezentuje Wspólnotę na zewnątrz i wyznacza w swoim zastępstwie osoby do reprezentowania Wspólnoty i działania w jej imieniu
• realizuje zalecenia Koordynatorów dotyczące form działania Wspólnoty i dzieł Odnowy w Duchu Świętym
• może wyznaczyć w swoim zastępstwie osoby do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych
• za zgodą Rady rozporządza dobrami finansowymi i materialnymi Wspólnoty
• przygotowuje sprawozdanie z działalności Wspólnoty składane Koordynatorom Diecezjalnym, co roku do 30 czerwca
• po zakończonej kadencji przekazuje swojemu następcy sprawozdania ze spotkań Rady, Kapituły
• Lider jest wybierany przez członków Kapituły na drodze rozeznania duchowego.
 
Módlmy się o Światło Ducha Świętego i właściwy wybór Lidera wspólnoty Effatha.
 

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień 1.pdf)Dzień 1.pdf[ ]105 kB
Pobierz plik (Dzień 2.pdf)Dzień 2.pdf[ ]237 kB
Pobierz plik (Dzień 3.pdf)Dzień 3.pdf[ ]110 kB
Pobierz plik (Dzień 4.pdf)Dzień 4.pdf[ ]168 kB
Pobierz plik (Dzień 5.pdf)Dzień 5.pdf[ ]123 kB
Pobierz plik (Dzień 6.pdf)Dzień 6.pdf[ ]87 kB
Pobierz plik (Dzień 7.pdf)Dzień 7.pdf[ ]274 kB

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień 1.pdf)Dzień 1.pdf[ ]96 kB
Pobierz plik (Dzień 2.pdf)Dzień 2.pdf[ ]271 kB
Pobierz plik (Dzień 3.pdf)Dzień 3.pdf[ ]54 kB
Pobierz plik (Dzień 4.pdf)Dzień 4.pdf[ ]67 kB
Pobierz plik (Dzień 5.pdf)Dzień 5.pdf[ ]69 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Liturgia słowa .pdf)Liturgia Słowa[ ]53 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 3.pdf)Liturgia Słowa 3[ ]50 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 5.pdf)Liturgia Słowa 5[ ]55 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 6.pdf)Liturgia Słowa 6.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 7.pdf)Liturgia Słowa 7.pdf[ ]53 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa 8.pdf)Liturgia Słowa 8.pdf[ ]57 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowa.pdf)Liturgia Słowa 2[ ]50 kB
Pobierz plik (Liturgia Słowaa.pdf)Liturgia Słowa 4[ ]99 kB
Pobierz plik (Pismo Święte.pdf)Małżeństwo[ ]57 kB
Pobierz plik (Ślub.pdf)Ślub[ ]56 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Formacja 1.pdf)Formacja 1.pdf[ ]199 kB
Pobierz plik (Formacja 2.pdf)Formacja 2.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (Formacja 3.pdf)Formacja 3.pdf[ ]126 kB
Pobierz plik (Formacja 4.pdf)Formacja 4.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (Formacja 5.pdf)Formacja 5.pdf[ ]83 kB

 

Adoracja:

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień 1.pdf)Dzień 1.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (Dzień 2.pdf)Dzień 2.pdf[ ]116 kB
Pobierz plik (Dzień 3.pdf)Dzień 3.pdf[ ]88 kB
Pobierz plik (Dzień 4.pdf)Dzień 4.pdf[ ]96 kB
Pobierz plik (Dzień 5.pdf)Dzień 5.pdf[ ]111 kB
Pobierz plik (Dzień 6.pdf)Dzień 6.pdf[ ]98 kB
 
W tym tygodniu obieramy sobie jednego kapłana na jeden dzień, aby Go omadlać. Możemy skorzystać z proponowanej modlitwy:
 

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twojego kapłana (N.N.) w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt mu nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanym Jego namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystym Jego wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystym Jego serce naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastał w miłości i wierności Tobie, chroń Go przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Amen

 

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Materiały-1.mp3)Materiały-1.mp3[ ]4433 kB
Pobierz plik (Materiały-2.pdf)Materiały-2.pdf[ ]62 kB
Pobierz plik (Materiały-3.pdf)Materiały-3.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (Materiały-4.pdf)Materiały-4.pdf[ ]82 kB
Pobierz plik (Materiały-5.pdf)Materiały-5.pdf[ ]122 kB
Pobierz plik (Materiały-6.pdf)Materiały-6.pdf[ ]138 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień czwarty.pdf)Dzień czwarty.pdf[ ]103 kB
Pobierz plik (Dzień drugi.pdf)Dzień drugi.pdf[ ]110 kB
Pobierz plik (Dzień piąty.pdf)Dzień piąty.pdf[ ]50 kB
Pobierz plik (Dzień pierwszy.pdf)Dzień pierwszy.pdf[ ]105 kB
Pobierz plik (Dzień szósty.pdf)Dzień szósty.pdf[ ]150 kB
Pobierz plik (Dzień trzeci.pdf)Dzień trzeci.pdf[ ]79 kB

 

Dzień pierwszy Trwajmy na wspólnej modlitwie:
Módlmy się za Kościół: duchowieństwo i świeckich. O jedność, świętość, wiarę i zrozumienie.

 
Dzień drugi Trwajmy na modlitwie jako wspólnota:
Módlmy się, aby każdy kto rozeznaje swoje życiowe powołanie umiał wsłóchiwać się w Boży głos i miał odwagę podjąć właściwe decyzję.
 
Dzień trzeci Trwajmy wspólnie na modlitwie:
Módlmy się za rodziny, aby panowały w nich pokój, zgoda, miłość i akceptacja.
Módlmy się za dziadków i babcie, aby zmarłym Pan dał chwałę nieba a żywym dawał potrzebne łaski.
 
 
Dzień czwarty Trwajmy wspólnie na modlitwie:
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Bogu znaleźli ratunek i siłę do dźwigania swojego krzyża.
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich oraz za wszystkie dusze w czyścu cierpiące, aby dostąpili zaszczytu przebywania w Królestwie Bożym.
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Obraz 1.pdf)Obraz 1.pdf[ ]150 kB
Pobierz plik (Obraz 2.pdf)Obraz 2.pdf[ ]256 kB
Pobierz plik (Obraz 3.pdf)Obraz 3.pdf[ ]131 kB
Pobierz plik (Obraz 4.pdf)Obraz 4.pdf[ ]224 kB
Pobierz plik (Obraz 5 (2).pdf)Obraz 5 (2).pdf[ ]401 kB
Pobierz plik (Obraz 6 (2).pdf)Obraz 6 (2).pdf[ ]173 kB
Pobierz plik (sigla do katechezy.pdf)sigla do katechezy.pdf[ ]143 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Obraz 1.pdf)Obraz 1.pdf[ ]444 kB
Pobierz plik (Obraz 2.pdf)Obraz 2.pdf[ ]405 kB
Pobierz plik (Obraz 4!.pdf)Obraz 4[ ]177 kB
Pobierz plik (Obraz 4.pdf)Obraz 3[ ]163 kB
Pobierz plik (Obraz 5.pdf)Obraz 5.pdf[ ]114 kB
Pobierz plik (Obraz 6.pdf)Obraz 6.pdf[ ]123 kB

Bóg, który leczy
 
1. W notatniku duchowym lub na kartce napisz: "Pragnę, aby Bóg uleczył:"
2. Proś na modlitwie, aby Bóg, który uzdrawia - napełnił Cię łaską Ducha Świętego.
 

Załączniki:
Pobierz plik (Rozważania 1.pdf)Rozważania 1.pdf[ ]98 kB
Pobierz plik (Rozważania 2.pdf)Rozważania 2.pdf[ ]93 kB
Pobierz plik (Rozważania 3.pdf)Rozważania 3.pdf[ ]95 kB
Pobierz plik (Rozważania 4.pdf)Rozważania 4.pdf[ ]83 kB
Pobierz plik (Rozważania 5.pdf)Rozważania 5.pdf[ ]106 kB
Pobierz plik (Rozważania 6.pdf)Rozważania 6.pdf[ ]112 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Eucharystia 1.pdf)Eucharystia 1.pdf[ ]778 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Liturgia Chrzcielna - materiały.pdf)Liturgia Chrzcielna - materiały.pdf[ ]352 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Chrzest.pdf)Chrzest Święty - Materiały[ ]832 kB

Podkategorie